Krátký skok do Portugalska během našeho putování Evropou. Projeli jsme zemi od Severu do Porta, ve kterém jsme strávili den. I přes ne tak dlouhý čas prožitý na půdě tohoto nejzápadnějšího cípu iberského poloostrova, jsme měli možnost načerpat trochu čmuchu a nálady této kultury...

PORTO

Facebook page

Youtube Channel